evropski teden trajnostne mobilnosti – pridružite se nam

Vabimo vas, da sodelujete pri aktivnosti, ki osnovnošolce spodbuja, da v šolo prihajajo na trajnostni način – peš, s kolesom, javnim prevoznim sredstvom…

Aktivnost Gremo peš se izvaja pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo v vrtcih in osnovnih šolah od septembra 2019 do julija 2021. Nekatere učenke in učenci posamezne aktivnosti že poznajo, drugi se vključujejo prvič. Tudi v tem šolskem letu smo se odločili, da jih ponovno skušamo spodbuditi k prihajanju v šolo na trajnostni način in s tem skušamo zmanjšati motorni promet in onesnaženost zraka v okolici šole. Hoja v šolo dokazano zvišuje pripravljenost otrok za začetek pouka, pri prvih urah so bolj zbrani in lažje sodelujejo pri programu. Če živite predaleč od šole, lahko otrok uporabi javni prevoz ali enostavno prehodi le del poti do šole.

V prihodnjem Evropskem tednu trajnostne mobilnosti se bodo otroci v spremstvu odraslih lahko zjutraj med potjo v šolo bolje spoznali s potekom varne poti v šolo, skozi različne aktivnosti pa bodo kasneje skozi šolsko leto raziskovali pomen trajnostne mobilnosti za okolje in zdravje ljudi.

Veseli bomo, če se nam boste aktivno pridružili.