5. a se predstavi

5_a_2015_16 V 5. A nas je 23 učencev, 12 dečkov in 11 deklic. Razredničarka je učiteljica Jožica Škedelj.  Angleščino nas poučuje učiteljica Karmen Kržič,  šport pa učitelj Uroš Pogačnik. PowerPoint predstavitev.