8. september Mednarodni dan pismenosti

Vir fotografije: https://en.unesco.org/commemorations/literacyday

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) in Mednarodno bralno društvo sta leta 1966 razglasila 8. september za mednarodni dan pismenosti. Za začetek si lahko v kratkem filmu ogledate nekaj dejstev o pismenosti.

Pismenost je sposobnost branja, pisanja in razumevanja vsakdanjih sporočil. Je človekova pravica in je izjemnega pomena za osebni razvoj ter za razvoj družbe predvsem v smislu izkoreninjenja revščine, zmanjšanje umrljivosti otrok, omejevanje rasti prebivalstva, doseganje enakosti med spoloma in zagotavljanju trajnostnega razvoja, miru in demokracije. Z mednarodnim dnem želijo opozoriti, da je, kljub hitremu tehnološkemu razvoju, stopnja pismenosti v veliko državah sveta še vedno zelo nizka. Z organizacijo različnih dejavnosti želijo spodbuditi razvoj in povečanje le- te.

Katja Svetlin Piščanec