Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Klemen Klemenc

Metalurški inženir, ljubiteljski gledališki igralec, fotograf in astronom. "No more young, but steel crazy."-( Johny Winter)

Svet šole

Svet zavoda sestavljajo:

USTANOVITELJ:
Ustanovitelj šole je Občina Jesenice. (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja.)

ŠOLSKI OKOLIŠ:
Učenci prihajajo v šolo s Hrušice, iz Plavškega Rovta in iz Planine pod Golico ter z Jesenic (Plavž–Titova 45).

ŠOLO UPRAVLJAJO:
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Člani sveta šole imajo štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja,trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka.

PREDSTAVNIKI SVETA ŠOLE SO:
Predstavniki ustanovitelja:
Žarko Štrumbl, Darka Rebolj, Boštjan Žigon.
Predstavniki sveta staršev:
Polona Berglez, Barbara Gričar, Karmen Podgoršek Hiršenfelder.
Predstavniki šole:
Katja Svetlin Piščanec (predsednica), Mateja Cuznar Zadnik, Jožica Urukalo, Janka Bergel Pogačnik in Nejc Pogačnik.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom,odloča o njih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole,predlaga uvedbo nadstandardnih dejavnosti, odloča o posodobitvah programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu s šolsko zakonodajo.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Obravnava učno in vzgojno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki pri delu potrebujejo pomoč, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Razrednik vodi delo v oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko svetovalno službo ter z vodstvom šole.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega ali razrednega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druga strokovna dela v skladu z zakonodajo in letnim delovnim načrtom šole.

SKUPNOST UčENCEV:
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Organizacija šole

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.

O šoli

Živimo v bližini tromeje med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Samo mesto je stisnjeno med gorski verigi Karavnk na severu in Mežaklo na jugu. Dolina nosi ime po naši najdaljši reki Savi. Imenuje se Zgornje Savska dolina.

Samo mesto je znano po tisočletni  jeklarski  tradiciji in hokejskem klubu, ki nosi ime po jeklarni. Hokej pa ni edina dejavnost, na katero smo ponosni. Zelo dejavno je tudi  amatersko gledališče, ki se prav tako kot naša šola imenuje po jeseniškem pisatelju in dramatiku Tonetu Čufarju. Dejavna je tudi muzejska dejavnost, saj si lahko na dveh lokacijah ogledate stalne in prehodne razstave ter zbirke o železarstvu, fosilnih ostankov življenja v naši okolici. Tekom celega leta si lahko ogledate tudi slikarske razstave v galeriji DOLIK in fotografske razstave, za katere skrbi Fotografsko društvo Jesenice.  Za več informacij skočite na občinsko domačo stran.

Jedilnik

 

 
8.9. do 12.9.2014 malica kosilo
ponedeljek

koruzni kosmiči

mleko

hruška*

sadni čaj

goveja juha z zakuho

pica**

zelena solata*

sok

torek

topljeni sir

češnjev paradižnik

bio pirin kruh

bio jabolko

zeliščni čaj z medom in bio limono

fižolova juha

file osliča po dunajsko

pire krompir*

mešana solata (paradižnik, paprika, koruza)

sok

sreda

čokoladno-lešnikov namaz

beli kruh

slive*

mleko

goveja juha z zakuho

dušen puranji file

dušen riž

kumarična solata s krompirjem

voda

četrtek

polnjena štručka s šunko in sirom**

jabolko*

bela kava

ješprenj s svežim govejim mesom

črni kruh

pecivo

sok

petek

žitni jogurt

biga

breskev

zeliščni čaj z medom in bio limono

goveja juha z zakuho

makaronovo meso

riban sir

zelena solata*

voda

sobota

Kuhinja si pridržuje pravico do spremembe jedilnika!

 * lokalna pridelava

**vsebuje svinjsko meso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolski zvonec

clock

   Zvonec se na naši šoli oglaša v naslednjih intervalih:

predura 1. ura 1. odmor 2. ura 2. odmor 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7.ura 8.ura 9. ura
7:05-7:50 8:00-8:45 8:45-9:05 9:05-9:50 9:50-10:10 10:10-10:55 11:00-11:45 11:50-12:35 12:40-13:25 13:45-14:30 14:35-15:20 15:25-16:10