Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Klemen Klemenc

Metalurški inženir, ljubiteljski gledališki igralec, fotograf in astronom. "No more young, but steel crazy."-( Johny Winter)

Izobraževalni programi

Tedensko število ur pri posameznih predmetih

Predmet Tedensko število ur
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3.5 4.5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji Jezik 2 3 4 4 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena vzgoja 2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1.5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Državljanska vzgoja in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1.5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1.5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbrani predmet 1 2/1 2/1 2/1
Izbrani predmet 2 1 1 1
Izbrani predmet 3 1 1 1
Oddelčna skupnost 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Št. predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14
Št. ur tedensko 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Knjižnica

knigcaNa naši šoli imamo:
Surprisedšolarsko knjižnico s čitalnico za učence in
Kissstrokovno pedagoško knjižnico za strokovne delavce.
Šolarska knjižnica ima več kot 23.000 enot gradiva. Naročeni smo tudi na revije in časopise, ki jih učenci lahko berejo v čitalnici.
Izposojamo vsa leposlovna gradiva.
Poučne knjige, slovarji, leksikoni in enciklopedije so učencem na voljo le v čitalnici.

Učenec si lahko izposodi največ 5 knjig.
Izposojevalni rok je 2 do 3 tedne.

Obvezno domače branje izposojamo kot oddelčno izposojo. Knjige za bralno značko si učenci višje stopnje izposojajo samostojno, učenci nižje stopnje  pa z oddelčno izposojo (učiteljica pripelje cel razred), le-ta pa ni možna pri angleški in nemški bralni znački (t. i. Knjižni molj). Knjige za angleško in nemško bralno značko si učenci izposodijo v kabinetih nemškega in angleškega jezika.

V knjižnici vodimo tudi učbeniški sklad. Izposoja iz učbeniškega sklada je za učence od 2. do 9. razreda brezplačna.
Učenci se na učbeniški sklad naročajo v mesecu maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učbenike vrnejo.

Če učenec izgubi ali močno poškoduje učbenik, starši plačajo 2/3 cene novega učbenika.

Knjižnica bo letos, vsako sredo odprta tudi v popoldanskem času do 16. ure. Termin je namenjen učencem podaljšanega bivanja in skupnim obiskom staršev in učencev.

Knjižničarki Marija in Marjetka.

 

 

 

SloJoomla – enostavna pot do spletišča

Sistemi za upravljanje vsebin (CMS- Content management systems) so aplikacije, ki omogočajo postavitev dinamičnega spletnega mesta, tako enostavnega kot kompleksnega. Danes so dosegljivi mnogi, predvsem brezplačni sistemi, katerih cilji so si podobni. Večina temelji na odprtokodni osnovi (spletni strežnik Apache, podatkovna baza MySQL in podpora skriptnem programskem jeziku PHP).