BESEDA LETA JE KARANTENA

Izbrana je bila med 400 predlogi, izmed katerih je bilo najprej izbranih 11 besed finalistk. Med temi enajstimi ste lahko za svojo glasovali tudi vi (upamo, da je bil kdo izmed vas izžreban). Drugo mesto je zasedla beseda KOLESARJENJE, tretje pa 14 DNI.
V znakovnem jeziku je bila kot kretnja izbrana beseda KORONAVIRUS, pred besedo ZOOM. Če boste spretno opazovali naslednji posnetek v znakovnem jeziku, boste lahko razbrali, kakšne znake uporabljajo za ti dve besedi.

Kaj je beseda karantena?

Beseda je starejšega izvora, izhaja iz italijanske besede quarantine (quaranta italijansko pomeni štirideset). To je bilo v preteklosti 40 dnevno obdobje zaščite pred okužbami npr. kugo, kolero, rumeno mrzlico. Nanaša se na ukrepe Beneške republike, kjer so pred vstopom v Benetke ladje pustili čakati 40 dni, preden so lahko vplule v pristanišče. Navada se je razširila v različna mesta po Evropi, kjer so zaprli in osamili popotnike, ki so želeli priti v mesto. Tako so morebiti preprečili vnos okužb iz drugih delov sveta.

V današnjih časih pandemije smo naredili popolnoma obratno, osamili smo se sami, da bi zaščitili sebe in druge.

Radovednost nima meja, zato si lahko še več o izboru besede leta preberete na povezavi ZRC SAZU.