BOGAT IZBOR INTERESNIH DEJAVNOSTI

Tudi v letošnjem šolskem letu smo za učence pripravili širok nabor možnosti obiskovanja interesnih dejavnosti. Naša želja je, da bi vsak našel kaj zase. Vse ID, ki jih vodijo učitelji, so brezplačne. Začele se bodo v prvem tednu oktobra, oz. bodo vodje objavili kdaj.
RAZPORED ID 2017_18