Bolnišnični oddelek

Bolnišnična šola

  • Je enota Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice.
  • Deluje na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice.
  • V njej poučujeta dve učiteljici, ki izvajata program OŠ in terapevtske dejavnosti.
  • Učiteljici sodelujeta s starši, učitelji, s svetovalno službo, z zdravstvenim osebjem.
  • Namenjena je učencem in učenkam, ki morajo za krajši ali daljši čas ostati v bolnišnici.
  • Šolske dejavnosti potekajo ob bolniški postelji ali v večnamenskem prostoru, individualno ali skupinsko.
  • Poleg pouka učenci ustvarjajo v ustvarjalnih delavnicah, izvedejo naravoslovne, tehnične in kulturne dneve.
  • Bolnišnična šola omogoči otrokom lažjo vključitev v redni pouk in poskrbi za popestritev dneva ter boljše počutje.