BRANJE V MATERNEM JEZIKU

V zadnjih letih se srečujemo s povečanim priseljevanjem državljanov, katerih materni jezik je albanščina. V šolah se učenci učijo govoriti, brati in pisati slovensko, kot učenci tujci so deležni posebnih oblik pouka slovenskega jezika. Naša želja je, da bi učenci priseljenci čim prej in čim bolje obvladali slovenščino, saj posledično lažje usvajajo učne cilje, izboljšana je socialna komunikacija, postajajo učno bolj uspešni in napredujejo na vseh področjih.

Ker je branje osnova za uspeh, želimo učence v začetni fazi branja spodbuditi k branju tudi v maternem jeziku, saj se zavedamo, da bodo le učenci, ki berejo v materinščini lahko kasneje ali vzporedno brali tudi v slovenščini. Če bodo brali v maternem jeziku bodo posledično bolj motivirani za branje v – za njih tujem jeziku – slovenščini.

V Sloveniji je na splošno produkcija knjig v albanščini nizka ali je sploh ni. Zato smo se obrnili na Veleposlaništvo republike Albanije in jih zaprosili za gradivo v albanščini.

Prijazno so se odzvali pobudi in nam podarili izvode za našo šolsko knjižnico, ki je sedaj bogatejša tudi z gradivom v albanščini.

Zahvaljujemo se zaposlenim na Veleposlaništvu republike Albanije za podarjene knjige. Učenci so se knjig zelo razveselili, jih pregledovali, brali, prevajali. Lahko si jih bodo izposodili v naši šolski knjižnici. 

Besedilo in fotografije: Katja Svetlin Piščanec