Česa vas je strah?

DSC_0437

Šolska psihologinja, ga. Andreja Jalen, se je z učenci tretjih razredov pogovarjala o strahu.

Povprašala jih je, česa jih je strah, s kakšnimi »strahci« se srečujejo v šoli, kako velik je lahko strah, kako se naše telo odzove, kadar nas je strah, zakaj je strah koristen, kako si lahko sami pomagajo in kdo vse jih pomiri. Preberi več