DAN ZLATIH KNJIG IN ZAČETEK BRALNE ZNAČKE

Vir fotografije: https://www.bralnaznacka.si/sl/aktualno/drustvo-bralna-znacka-slovenije-zpms-sezona-2021-2022

17. septembra, na dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka, praznujemo dan zlatih knjig. Hkrati je ta datum tudi uradni začetek branja za bralno značko.

Branje za bralno značko je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost. Učence spodbuja k branju in dviguje njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj tega gibanja je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

Društvo Bralna značka Slovenije, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, ob slovesnem dnevu zlatih knjig vsem prvošolcem v Sloveniji podarja slikanico Ponikalnice (avtorja Miroslava Košute in ilustratorke Suzi Bricelj). Tudi naše prvošolce bomo danes razveselili z njo.

Vse učence pa vabimo, da se v čim večjem številu odzovete povabilom vaših mentorjev k branju in tekmovanju za bralno značko.

Več o gibanju Bralna značka si lahko preberete na:https://www.bralnaznacka.si/sl/