Dosežki učencev

Šolsko leto 2018/19
____________________________________________________
marec, 2019
Šolsko tekmovanje iz znanja fizike

Bronasto Preglovo priznanje
sta prejeli Jana Dremelj 9. b
in Anja Božič 8. a.

____________________________________________________
5. 2. 2019, Jesenice 
Šolsko tekmovanje iz znanja fizike

Na tekmovanju je sodelovalo 11 učenk in učencev. Bronasto Stefanovo priznanje so prejeli Hana Glavič, Anže Dolenc, Kaja Kalan, Nika Razingar in Valerij Krupenko, vsi iz 9. c, Jana Dremelj, Nejc Pečar  in Sara Plesničar Mašinović iz 9. b in Jaka Hiršenfelder iz 8. a.

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili: Hana Glavić, Anže Dolenc, Kaja Kalan, Nika Razingar, Jana Dremelj in Jaka Hiršenfelder.
______________________________________________________
12. 1. 2019, Ljubljana
Državno tekmovanje iz znanja astronomije

Na državnem tekmovanju iz astronomije so sodelovali: Hana Glavič, Nika Razinger, Kaja Kalan in Anže Dolenc (vsi iz 9. c).

Kaja Kalan in Anže Dolenc sta prejela srebrno Dominkovo priznanje.
______________________________________________________

6. 12. 2018, Jesenice
Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije

Bronasto priznanje so prejeli: Nejc Pečar, 9. b, Valerij Krupenko, Nika Razinger, Anže Dolenc, Kaja Kalan in Hana Glavič, vsi iz 9. c
Na državno tekmovanje so se uvrstili: Nika Razinger, Anže Dolenc, Kaja Kalan in Hana Glavič.
_________________________________________________________

19. 11. 2018, Ljubljana
Državno tekmovanje iz znanja angleškega jezika (8. razred)

Adel Džombić iz 8. b je prejel srebrno priznanje.

___________________________________________________________

november 2018, Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Na državno tekmovanje so sodelovale in prejele srebrno priznanje Maruša Oman, Kaja Kalan in Hana Glavič, vse iz 9. c.

____________________________________________________________

November 2018, Jesenice
Šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika (9. razred)
Bronasto priznanje
so prejeli: Maruša Oman, Nika Razinger in Sergej Šegan, vsi iz 9.c.

________________________________________________________

November 2018, Jesenice

Šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika (8. razred)

Adel Džombić iz 8. b je prejel bronasto priznanje in se uvrstil na državno tekmovanje.

__________________________________________________________

oktober 2018, Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Bronasto priznanje so prejele: Maruša Oman, Kaja Kalan, Nika Razinger in Hana Glavičvse iz 9. c