Gremo drsat

 

Tudi v letošnjem letu smo izvedli že kar tradicionalni šolski projekt »GREMO DRSAT«.

Namen izvajanja dejavnosti je, da otroci izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti, oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce in spoznajo, da drsanje kot športno-razvedrilno dejavnost lahko koristijo tudi v svojem prostem času.

Učenci so tako vsak dan preko poligonov usvajali in nadgrajevali svoje znanje. Zadnji dan pa jih je čakalo presenečenje – disko na ledu z lasersko osvetlitvijo in DJ-em. Ob živahnih ritmih glasbe so lahko skupaj s svojimi otroki zadrsali tudi najpogumnejši starši.

Prav posebna pohvala gre seveda vam starši in stari starši, ki ste vsem, ne le svojim otrokom, pomagali pri pripravi otrok na drsanje in jim omogočili obilo užitkov in zabave na ledu.

Besedilo: Lucija Opalk