INFORMACIJE O POTEKU POUKA NA DALJAVO

Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

V naslednjih dneh bo vzgojno-izobraževalni proces potekal na daljavo. To pomeni, da bodo učenci do učnih gradiv dostopali preko naše uradne šolske spletne strani. Pod zavihkom Pouk na daljavo bodo od torka, 17. 3. 2020, dalje dostopna gradiva za učence predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda). Gradiva so dana po razredih (6. r, 7. r, 8. r, 9. r). Prve naloge bodo dostopne v torek, 17. 3. 2020, v naslednjih tednih pa ob ponedeljkih. Rok za oddajo prijavnice devetošolcev za vpis v srednje šole bo prestavljen na čas po preteku ukrepa o zaprtju šol.

Starši učencev razredne stopnje (od 1. do 5. razreda) pa boste gradivo prejemali preko eAsistenta in elektronske pošte.

Delo si poskušajte razporediti čim bolj enakomerno, naloge opravljajte resno, odgovorno in sproti. Še enkrat naj vas opozorimo, da prihajajoči dnevi niso počitnice, le pouk bo potekal v drugačni obliki.

Za takšno obliko dela smo se odločili zato, ker želimo krepiti samostojnost in odgovornost učencev, spodbujati ustrezno rabo tehničnih pripomočkov v izobraževalne namene ter čim manj obremeniti starše oz. skrbnike.  Vas, starše, pa prosimo, da nas pri tem podprete in hkrati preverjate delo vaših otrok. Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko elektronske pošte. Elektronske naslove strokovnih delavce najdete na naši spletni strani pod zavihkom O šoli/Kontakt.

Tekom dopoldneva smo dobili obvestila občanov, da se otroci in mladostniki združujejo v skupinah pred bloki, zato v izogib širjenju okužbe predlagamo, da omejite stike z drugimi ljudmi na najnujnejše, ne obiskujte starejših ljudi in ljudi s kroničnimi obolenji. Učence prosimo, naj se ne družijo na igriščih, pred šolo/domovi, v zaprtih prostorih … Le s skupnimi močmi in upoštevanju naštetega bomo lahko omejili širjenje bolezni.

O morebitnih novih navodilih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vas bomo sproti obveščali preko spletne strani šole ali elektronske pošte.

Ostanite zdravi.

Vodstvo šole