INVALIDNOST GA NE OVIRA

RTV Slovenija je na naši šoli posnela prispevek o Jerneju Slivniku
Ob tej priložnosti vas vabijo k sodelovanju z RTV Slovenija. 

Vabijo vas k ogledu mladinskih poročil, da jim pošljete, kakšno svojo fotografijo z
razlago, ki jo izberemo za fotografijo dneva. Hkrati vas vabijo na ogled razdelka
razlagalnih prispevkov (volitve, ozadje vojn, globalne financne krize, državna
blagajna, pokojninski sistem… in še mnoge druge, tudi naravoslovne teme:
nastanek vulkana, orkana… je tudi možno najti na spletnih straneh RTV SLovenija).

Dodaj odgovor