IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK

V okviru Mednarodnega meseca šolskih knjižnic smo se letos prvič priključili projektu Nacionalna izmenjava knjižnih kazalk, ki pod okriljem Zveze bibliotekarskih združenj Slovenije poteka že vrsto let. Projekt je namenjen povezovanju učencev slovenskih šolskih knjižnic, branju, širjenju obzorij.

Knjižne kazalke učencev OŠ TČJ

Tekom projekta smo izdelali unikatne knjižne kazalke in jih izmenjali z vrstniki iz druge osnovne šole. Letos nam je žreb naklonil učence iz III. OŠ Celje.

V projektu smo sodelovali vsi učenci 4. razredov: a, b in c oddelka, učiteljice Jožica Škedelj, Magda Brus, Dajana Gotlib, Elena Vasilkova in knjižničarka Katja Svetlin Piščanec. Skupaj nas je ustvarjalo 77.

Učenci 4. c
Učenci 4. b
Učenci 4. a

Pri risanju in oblikovanju knjižnih kazalk smo se zabavali in skušali oblikovati črke, pisave in barve kar se da pisano in kot smo mavrično različni tudi ljudje. Zato so včasih naše kazalke na prvi pogled izgledale tako, kot da ne bi znali pisati in brati. Priznali smo si, da nekateri res ne maramo preveč brati, raje igramo hokej in nogomet, pojemo in plešemo. Ampak to ne pomeni, da ne beremo, le radi izbiramo knjige po svojem okusu.

Na urah knjižnične vzgoje smo se letos zabavali s knjigo, zato smo nekaj knjižne zabave z Jesenic v Celje poslali tudi tamkajšnjim učencem.

Vsakemu smo namenili knjižno kazalko z vprašalnicami, ki pomagajo raziskovati po knjigi, izpisovati besede in sestavljati nove povedi in stavke. Zraven je vsak dobil tudi navodila za izvedbo igre Zabava s knjigo. Ob rešitvah smo se nasmejali, da nas je bolel trebuh in smo usta tiščali skupaj. Prišli smo do ugotovitve: »Zabavajte se s knjigo. In to čim večkrat!«

Potrudili smo se po najboljših močeh in zaželeli Celjanom, da bi se zabavali tudi oni. Navodila so lahko uporabili tudi doma, preizkusili sebe še s pomočjo druge knjige ali presenetili še koga drugega. Skupaj s knjižnimi kazalkami smo poslali tudi besedilo s predstavitvijo naše šole in našega kraja.

Učenci iz III. OŠ Celje so knjižne kazalke izdelovali na temo prebrane knjige Vida Pečjaka Drejček in trije Marsovčki. Knjigo so naši četrtošolci poznali, ker so jo brali za domače branje. Poleg teh kazalk so ustvarjali še misli o knjigah in branju, jih napisali in oblikovali različne knjižne kazalke. Tudi oni so nam predstavili svoje mesto, zgodovino kraja in šolo.

Knjižne kazalke, ki smo jih prejeli v dar od učencev III. OŠ Celje

Šlo je za zanimiv pristop motiviranja vrstnikov za branje, povezovanje izven svojega domačega okolja, deljenja zamisli in širjenja idej.

Tako sodelovanje nam je bilo všeč in tudi v bodoče bomo sodelovali v projektu ter ga v naslednjem letu nadgradili še z mednarodnim.

Besedilo in fotografije: Katja Svetlin Piščanec