Knjižnica

knigcaNa naši šoli imamo:
Surprisedšolarsko knjižnico s čitalnico za učence in
Kissstrokovno pedagoško knjižnico za strokovne delavce.
Šolarska knjižnica ima več kot 23.000 enot gradiva. Naročeni smo tudi na revije in časopise, ki jih učenci lahko berejo v čitalnici.
Izposojamo vsa leposlovna gradiva.
Poučne knjige, slovarji, leksikoni in enciklopedije so učencem na voljo le v čitalnici.

Učenec si lahko izposodi največ 5 knjig.
Izposojevalni rok je 2 do 3 tedne.

Obvezno domače branje izposojamo kot oddelčno izposojo. Knjige za bralno značko si učenci višje stopnje izposojajo samostojno, učenci nižje stopnje  pa z oddelčno izposojo (učiteljica pripelje cel razred), le-ta pa ni možna pri angleški in nemški bralni znački (t. i. Knjižni molj). Knjige za angleško in nemško bralno značko si učenci izposodijo v kabinetih nemškega in angleškega jezika.

V knjižnici vodimo tudi učbeniški sklad. Izposoja iz učbeniškega sklada je za učence od 2. do 9. razreda brezplačna.
Učenci se na učbeniški sklad naročajo v mesecu maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učbenike vrnejo.

Če učenec izgubi ali močno poškoduje učbenik, starši plačajo 2/3 cene novega učbenika.

Knjižnica bo letos, vsako sredo odprta tudi v popoldanskem času do 16. ure. Termin je namenjen učencem podaljšanega bivanja in skupnim obiskom staršev in učencev.

Knjižničarki Marija in Marjetka.

 

 

 

Dodaj odgovor