Knjižna tržnica

Na razredni stopnji si imeli učenci  v petek knjižno tržnico.

Ves teden so v šolo prinašali knjige za menjavo. V petek smo knjige zbrali in pripravili tržnico, kjer so knjige zamenjali.