Menjaj branje za sanje

V šoli smo, 6. aprila imeli knjižno tržnico. Namen izmenjave je bil, da učenci v šoli zamenjajo knjigo, ki so jo že prebrali in v zameno s seboj domov vzamejo knjigo, katere zgodba jim še ni poznana.

V mesecu aprilu smo se lotili projekta knjižne tržnice. Otroci so v šolo prinesli knjigo za menjavo, lahko tudi več knjig. V knjigi so po želji lahko pustili tudi svoje posvetilo naslednjemu lastniku.

Učenci so od 3. do 6. aprila v šolo prinašali knjige. V petek 6. aprila smo vse knjige postavili na skupno tržnico. Učenci, ki so knjige prinesli na tržnico, so si knjige ogledali in izbrali druge knjige, ki so jih odnesli domov.