Menjalnica igrač

Tudi v letošnjem letu, smo skupaj z DPM Jesenice izvedli menjalnico igrač.

Ideja menjalnice igrač je, da otroci dobijo občutek za sodelovanje in izmenjavo.

Med igračami, ki jih imajo doma, se najdejo take, ki je že dolgo niso vzeli v roke in se z njimi igrali.

Otroci so doma izbrali igračo ali didaktično igro, ki jim ni več pri srcu in so jo prinesli v šolo.

V četrtek, 19. 12. 2019, so se vsi, ki so prinesli igrače v šolo zbrali v učilnici jutranjega varstva, kjer je potekala izmenjava in si je vsak, ki je prinesel igračo, izbral drugo in jo odnesel domov.
Otroci so bili veseli, da so si igrače lahko izmenjali.