NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V naslednjem tednu boste učenke in učenci 6. in 9. razreda lahko pregledali ovrednotene teste nacionalnega preverjanja znanja. Rezultate lahko pregledate doma skupaj s starši na spletnem naslovu  http://npz.ric.si z uporabo na šoli dobljene šifre in EMŠA.  Rezultate boste pregledali tudi v šoli v času pouka.

Razpored vpogleda po razredih in predmetih boste našli na oglasni deski.  Devetošolci boste imeli možnost vpogleda od 3.  do 5. junija,  šestošolci pa  od 6. do 10. junija.

Če boste našli napako pri vrednotenju nalog, to sporočite šolski pedagoginji gospe Rekar: devetošolci do 5. junija, šestošolci pa do 10. junija. Po teh datumih poizvedba o pravilnosti vrednotenja nalog ne bo več možna. Tudi starši imate možnost poizvedbe o rezultatih vašega otroka na nacionalnem preverjanju znanja in se o rešitvah pogovoriti z enim izmed učiteljev ocenjevalcev. Če boste želeli izkoristiti to možnost, se starši devetošolcev lahko prijavite v sredo 5. junija, šestošolcev  pa v petek 7. junija  v tajništvu po telefonu (04 5833 250) do 10. ure. Vpogled bo ob vaši pravočasni prijavi organiziran od 13. do 14. ure isti dan.