NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Učenci šestih in devetih razredov so opravljali NPZ iz matematike, slovenskega jezika in tretjega predmeta (6. razred iz znanja  angleškega jezika ter 9. razred iz znanja likovne umetnosti). Navodila, kako priti do rezultatov, so na voljo pod preberi več.