Nadomeščanja

Nadomeščanja (če so za posamezen oddelek) so vnešena v urnik oddelka.