Vizija, vrednote, poslanstvo

POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

Želimo postati šola, usmerjena v doseganje temeljnih vrednot sodobne šole: skrbeti za posameznika in njegov razvoj, skrbeti za enake možnosti izobraževanja in doseganje znanja, gojiti spoštovanje, strpnost in zaupanje med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in biti odprti v lokalni skupnosti.

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETO 2019/20

Urejenost šole in njene okolice, skrb za zdravo šolsko okolje (zmanjševanje hrupa, odnos do hrane …), krepitev kvalitetnih medsebojnih odnosov (umirjenost v času odmorov, malice, kosila; upoštevamo pravila lepega vedenja …), bralna pismenost.