Vizija, vrednote, poslanstvo

VIZIJA ŠOLE

Želimo biti dobra šola.
In kakšna šola to je?
Takšna, da so učenci, ki jo zapuščajo,
bolj vedoželjni, ustvarjalni in odgovorni kot takrat, ko vanjo vstopajo.

VREDNOTE, KI JIM SLEDIMO

  • vedoželjnost
  • ustvarjalnost
  • odgovornost

POSLANSTVO OŠ TONETA ČUFARJA JESENICE

V vsakem otroku iščemo pozitivno, mu pomagamo odpreti oči, srce in razum
ter skupaj s starši ali skrbniki razvijamo njihove najboljše lastnosti, da:
se bo znal in želel učiti,
se bo sposoben vključiti v nadaljnje izobraževanje,
bo spoznaval sebe in izrabil svoje prednosti,
bo znal živeti in delati v skupnosti.