obeležili smo Evropski dan jezikov

Ob evropskem dnevu jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra od leta 2001, smo tudi na naši šoli izvedli vrsto aktivnosti, s katerimi smo učence spomnili na jezikovno in kulturno raznolikost evropskega prostora.

Vsi učenci od 3. do 9. razreda so se podali na potovanje po Evropi in podrobneje spoznali enega ali dva evropska jezika, tudi takšne, ki jih govori le peščica ljudi. Učenci so odkrivali podobnosti med jeziki, različne pisave (latinica, cirilica, grška, armenska in gruzinska abeceda), skrivnostne izvore besed, število maternih govorcev in nekaj ključnih fraz. 

Skupina učencev osmega razreda je sodelovala tudi v evropskem projektu eTwinning – Cards for the European day of languages. Učenci so izdelali razglednice, napisali besedilo v slovenščini in jih okrasili. Razglednice smo poslali 31 partnerjem v projektu v 17 različnih državah (Belgija, Hrvaška, Češka, Francija, Gruzija, Grčija, Italija, Litva, Mayotte, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Nizozemska, Turčija). Učenci sedaj nestrpno pričakujejo, da prejmejo razglednice iz vseh omenjenih držav!