ODPRLI PRIJAVE NA OBVEZNE IN NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE

Obveščam vas, da smo odprli prijave na obvezne in neobvezne izbirne predmete za bodoče šolsko leto. Prijava je možna le preko eAsistenta za starše. Po vstopu v omenjeni portal sledite navodilom v zvezi s prijavo na izbirne predmete. Predlagam, da za vnos izbirnih predmetov uporabite računalnik in ne mobilni telefon.

Za učence in starše oz. skrbnike smo pripravili predstavitev izbirnih predmetov v naših spletnih učilnicah. Vabimo vas, da si predstavitve ogledate na spodnjih povezavah:

  • Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šol. leto 2021/22

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=14853

  • Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov (za učence, ki letos obiskujejo 3., 4. in 5. razred) za šol. leto 2021/22 –

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=14854

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere (to je potrebno v eAsistentu tudi označiti).

Učenec izbere 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Koriščenje glasbene šole je potrebno označiti v eAsistentu.

Staršem oz. skrbnikom (ter tudi učencem predmetne stopnje) je bilo poslano el. sporočilo s podrobnejšimi informacijami o prijavi na izbirne predmete.