ohranjajmo in spodbujajmo pisanje z roko

Projektu društva Radi pišemo z roko smo se letos uradno priključili prvič, čeprav smo s prispevki sodelovali že v letu 2021. K sodelovanju so bili povabljeni vsi učenci in strokovni delavci šole.

Pozornost smo namenili predvsem prednostim pisanja z roko in se o njih pogovarjali. Ugotovili smo, da si s pisanjem izboljšamo spomin, ustvarjamo več idej, krepimo dolgotrajnejšo pozornost, naši možgani delujejo bolj povezano, s pisanjem izražamo spoštovanje in naklonjenost, izboljšujemo fine motorične spretnosti, ohranjamo možgane v dobri formi.

Pri pisanju in izražanju misli smo se osredotočili na letošnje predlagano izhodišče: Pišem z roko, ker … 

Vsakemu sodelujočemu učencu smo razdelili manjši kos papirja, na katerega je napisal karkoli v povezavi s pisanjem z roko: zakaj rad piše z roko ali zakaj ne mara pisati z roko, mu to povzroča preglavice, je pri pisanju mogoče hitrejši, kaj mu pomeni pisanje z roko, kako piše, kaj pri tem razmišlja, kako se počuti,…. Torej karkoli v zvezi z njegovim pisanjem z roko. Pri tem smo poudarili, da ni bila pomembna pisava, niti format, barva črk ali papirja, niti dolžina napisanega, niti število pravopisnih napak. Izhajali smo iz tega, da ima vsak njemu lastno pisavo in je nanjo ponosen.

Učenci in strokovni delavci so ustvarili posamezne zapise, ki smo jih strnili v videoposnetek, ki si ga lahko ogledate na YouTube kanalu: https://youtu.be/uwC9aZWScc0

Pri pregledovanju zapisov smo pri razvrščanju sledili starostni stopnji in prispevke uredili od najmlajših do najstarejših.

Opazili smo, da učenci v prvem in drugem triletju z veseljem sodelujejo pri pisanju z roko in jim to ne predstavlja posebnega problema, velikokrat zraven še kaj narišejo.

Nekaj starejših učencev, predvsem v devetem razredu, pa raje piše na računalnik in nekateri  vidijo v tem načinu pisanja več prednosti. Veseli nas, da so kljub temu z roko napisali in izrazili svoje misli.

Z veseljem bomo z namenom ohranjanja in spodbujanja pisanja z roko v projektu sodelovali tudi v naslednjem šolskem letu.