ŠOLSKI PARLAMENT

Učenci so se na letošnjem otroškem parlamentu pogovarjali o razmerah v družbi. Glede na to, da je tema dokaj široka, sva se mentorici otroškega parlamenta na naši šoli odločili, da bomo razpravljali o razmerah na naši šoli. Tako smo v mesecu decembru izvedli delavnice za starše naših učencev, kasneje še delavnice za učitelje in druge strokovne delavce šole, nazadnje pa smo se večkrat srečevali še z učenci, predstavniki posameznih oddelkov. Na vsaki delavnici je delo potekalo po metodah t. i. problemskega drevesa in drevesa rešitev (izpostavitev problema in iskanje ustreznih rešitev).

V četrtek, 6. 3. 2014, je na naši šoli potekal šolski parlament. Učenci oz. predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda so se zbrali v dvorani šole ob 17. uri in pričeli razpravljati o temah, ki so bile izpostavljene na že omenjenih delavnicah. Ob 18. uri so se jim pridružili še starši in strokovni delavci šole. Izpostavljene teme so bile kršenje šolskih pravil (odnosi med učenci, nasilje na šoli, nedisciplina med poukom); odnosi med učenci in učitelji; odnos do šolskih prostorov in njene lastnine; čas odmorov, malice in kosila ter vključevanje staršev v šolo. Po končanih razpravah in izdelavi plakatov je sledilo poročanje skupin. Vsak udeleženec parlamenta je lahko izrazil svoje mnenje, se do izpostavljenega problema oz. rešitve opredelil … Tako smo dobili vrsto novih idej za reševanje predstavljenih težav.

Andreja Jalen in Mateja Cuznar Zadnik

sol_par0012Solski parlament 2thumb_sol_par0104

Dodaj odgovor