Več kot 26 ton

Jesenska zbiralna akcija odpadnega papirja je bila več kot uspešna, saj smo zbrali 26640 kg odpadnega papirja. S tem smo prihranili približno: 450 odraslih dreves, 60 m3 prostora na odlagališču in 8000 l nafte.

Pohvale vsem, ki ste sodelovali.