Posvojeni spomenik

POSVOJENI SPOMENIK: Spominski park Plavž
 
Spominski park stoji na nekdanjem pokopališču borcev iz 2. svetovne vojne in ruskih vojnih ujetnikov.

V drugi polovici 20. stoletja je dobilo podobo spominskega parka in arboretuma z več kot 200 vrstami okrasnega drevja in grmovnic. Ohranja več kulturno zgodovinskih spomenikov kot so: pokopališki zid z ohranjenimi historičnimi nagrobnimi ploščami, vojaško kapelo s kostnico padlih vojakov v prvi svetovni vojni (1914-1918), bronasti doprsni kip revolucionarja, delavskega pisatelja in pesnika Toneta Čufarja, bronasti kip dr. Aleša Stanovnika, zaščitnika jeseniških delavcev in člana vrhovnega plenuma OF, spomenik delavcem Železarne Jesenice in narodnim herojem Matiji Verdniku-Tomažu, Jožetu Gregorčiču-Gorenjcu, Antonu Dežmanu-Tončku, Borisu Žvanu, grobišče 42 borcev padlih med drugo svetovno vojno (1941-1945), kamnito litopunkturno znamenje, ostanek prvotnega pokopališkega zidu z bronasto ploščo Alojzu Mencingerju, žrtvi italijanskih letalcev na Javorniku 1917 in spomenik na grobišču ponesrečenih graditeljev karavanškega železniškega predora leta 1904. Vojaška kapela s kostnico padlih vojakov v prvi svetovni vojni je bila zgrajena v letih 1927-1929 po načrtu Gerharta Luckmanna. Leta 1931 so v kostnico prenesli posmrtne ostanke 29 vojakov domačinov z jeseniškega pokopališča, leta 1937 posmrtne ostanke 50 vojakov z vojaškega pokopališča v Kranjski Gori in posmrtne ostanke 9 ruskih vojnih ujetnikov z vojaškega pokopališča na Hrušici.
Ugotovili smo, da je park v precej dotrajanem stanju, da pa vanj rado zahaja precej ljudi. Zato smo se leta 2003 odločili, da park posvojimo. Z učenci smo očistili poti in zelenice in pomagali Jeko-inu pri nekaterih akcijah v parku. Oblikovali smo tablice z napisi, ki bodo sprehajalce premamile, da se bodo ustavili in prebrali vsebino, poslikali koše in klopi, pri barvanju lesenih letvic smo se obrnili na Srednjo šolo Jesenice. Z napisi in številkami smo opremili nekaj dreves. Žal pa smo naleteli na premajhno podporo s strani mestne občine, zato smo tako aktivno skrb za park opustili. Še vedno pa je obiskovanje parka in seznanitev učencev z njegovim zgodovinskim pomenom ter pomenom ohranjanja naše zgodovinske dediščine sestavni del LDN šole.

 

Dodaj odgovor