POUK NA DALJAVO ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA – ponedeljek, torek in sreda

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se s ponedeljkom, 14. 2. 2022, do vključno s sredo, 16. 2. 2022, za učence predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda) uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram, saj zaradi pomanjkanja strokovnega kadra ne moremo zagotoviti pouka v šoli.

Za omenjene učence bo vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo, kar pomeni, da bodo učenci pouk spremljali preko spleta. Navodila bodo objavljena na šolski spletni strani pod zavihkom POUK NA DALJAVO. S klikom na urnik oddelka bodo dana navodila za delo (videokonferenca Zoom, delo v spletnih učilnicah, drugo delo …). Verjamemo, da učenci s poukom na daljavo ne bodo imeli težav, saj jim je takšen način dela že dodobra poznan.

Učenci so bili danes v šoli s prehodom na tridnevni pouk na daljavo že seznanjeni, vsem učencem predmetne stopnje in njihovim staršem pa je bilo poslano elektronsko obvestilo.

Hvala za razumevanje.

Vodstvo šole