Pouk v gozdu pozimi

Drugošolci, ki imajo enkrat tedensko pouk v naravi, so tudi pozimi hodili po terenu in se učili.

Učenci so v podaljšanem bivanju naredili ptičje pogače. Ko smo obiskali gozd, smo jih obesili na drevesa za lačne ptice. Vsakič, ko smo se vrnili v gozd, smo opazili, da jih je vedno manj.

Opazovali smo ledene kreacije na potoku Jesenica.

Opazovali in razmišljali, kaj se dogaja z ledenimi svečami. Kje nastanejo? Zakaj? Kdaj so večje in kdaj manjše? Kaj se zgodi z njimi, ko jih primemo v roke? V kaj se spremenijo?

Iskali, opazovali in določali smo sledi živali v snegu. Bili smo pravi sneženi detektivi.

Zapise smo utrejvali in ustvarjali v sneg.

Bili smo umetniki, ki ustavrjajo iz snega.

Najbolj smo uživali, ko smo se igrali.

V prazničnem decembru smo voščila ustvarili kar v gozdu.