PREDSTAVITEV OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Spoštovani učenci in straši!

Predstavitev posameznih predmetov bo 5. 5. 2016, od 16. ure do 17. ure (3. – 5. razred) in od 17. ure do 19. ure (6. – 8. razred) po razporedu. Na spodnji povezavi si lahko ogledate pisno predstavitev izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov, ki jih ponujamo učencem v šolskem letu 2016/17:
obvezni izbirni predmeti,
neobvezni izbirni predmeti,
vloga za uveljavljanje glasbene šole.

Na izbirne predmete se lahko prijavite starši ali učenci preko eAsistenta, od 6. 5. 2016 do 13. 5. 2016, ko bo odprt portal.

Učenci bodo domov prinesli tudi prijavnico. Starši izpolnite in podpišete prijavnico, učenci pa jo do 13. 5. 2016 vrnejo razredniku.