prosta delovna mesta 12-13

Trenutno ni prostih delovnih mest.

 

Priloga: potrdilo o nekaznovanosti iz Ministrstva za pravosodje v Ljubljani, potrdilo, da niste v kazenskem postopku iz okrajnega sodišča, spričevalo o končani izobrazbi.

Obrazec: potrdilo_kazenske_evidence_fizicne_osebe.pdf Ministrstvo za pravosodje Ljubljana.

Prijava je možna do vključno ___________________, na e-naslov os-tone.cufar@guest.arnes.si ali po pošti na naslov:

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice

Cesta Cirila Tavčarja 21

4270 Jesenice

 

NAVODILA ZA IZDAJO POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANOSTI

Navodila in povezava za potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti.

Vlogo upravičena oseba (fizična ali pravna) pošlje po pošti na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ali odda pri varnostniku na ministrstvu, ali pošlje po faksu na št. 01 369 56 25, ali skenirano na ke.mp(at)gov.si. Fizična oseba pa lahko odda tudi elektronsko vlogo preko sistema ESJU (Elektronske storitve javne uprave), če ima svoje digitalno potrdilo. Oddelek za evidence pošlje potrdilo iz kazenske evidence prosilcu po pošti na naslov, ki ga navede v vlogi.

Dodaj odgovor