PSIHOFIZIČNO STANJE UČENCEV NAŠE ŠOLE V ČASU POUKA NA DALJAVO

Prispevek je bil narejen z namenom pridobiti informacije učencev OŠ Toneta Čufarja Jesenice o njihovem psihofizičnem stanju med šolanjem na daljavo. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo ankete, v kateri je sodelovalo 147 učencev predmetne stopnje. Rezultati so bili dokaj v okviru pričakovanj. Delež učencev, ki je med šolanjem na daljavo imelo težave, je bil kar visok, tako glede fizičnega in psihičnega počutja. Delež aktivnih učencev je bil višji od pričakovanega, kar pa odstopa od stanja motoričnih sposobnosti učencev po prihodu v šolo. Nad pričakovanji je tudi delež učencev, ki jim je pouk na daljavo ustrezal, vendar pa je standard znanja po prihodu v šolo tudi upadel in je zaskrbljujoč. Posledice epidemije so negativne tako na učnem, gibalnem, fizičnem kot psihičnem področju.

Več o tem pa si lahko preberete v spodnjem dokumentu.

BESEDILO: ga. Zehra Biščević