Ravnateljica

Dragi učenci, spoštovani starši!
Vsako leto je na nek način drugačno. Vsako leto prinese nova spoznanja, vsebine, dosežke, radosti in tudi razočaranja. Če želimo doseči, kar želimo in zmoremo, moramo vsak po svoje prispevati, da bo šolsko okolje delovalo spodbudno. Osnovna šola je tisto spodbudno in varno okolje, ki bo posamezniku pomagalo oblikovati samozavestne,  motivirane, ustvarjalne in spoštljive mladostnike. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 ponuja poleg vzgojno izobraževalnih vsebin še dodatne dejavnosti, šole v naravi, tabore, tečaje in veliko interesnih dejavnosti. Zavzemali se bomo, da bodo vsi učenci deležni načrtovanih dejavnosti za posamezne oddelke.
Verjamem in želim si, da bomo dobro sodelovali s starši, z okoljem, še posebej se bomo skupaj trudili delati dobro za vse učence v šoli. Vsem učencem želim, da bi jim bila šola kraj, kjer bi se počutili varno in sprejeto, kjer bi lahko izkoristili vse svoje potenciale, možnosti in sposobnosti ter tako postali pomemben člen naše skupnosti.
Vsem zaposlenim želim, da bi ohranili pedagoški optimizem in da bi dopolnjevali in nadgrajevali vse tisto, kar lahko ponudi šola otroku, predvsem vsem enake možnosti.
Staršem želim, da bi svoji šoli in pedagoškim delavcem zaupali, da bi skupaj delali za svoje otroke najboljše, jih vzgajali v duhu delavnosti, vztrajnosti in ustvarjalnosti, vse do uresničitve skupaj zastavljenih ciljev.
Srečno v novem šolskem letu.
ravnateljica Branka Ščap, prof. RP