REZULTATI POMLADANSKE PAPIRNE AKCIJE

REZULTATI
PAPIRNE
AKCIJE
POMLAD
2018

Pomladna papirna akcija je uspešno za nami.
Učenci so skupaj zbrali 24305 kg starega papirja. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, ostale pa vabimo, da se nam jeseni pridružite.

Zakaj je zbiranje in ponovna uporaba papirja smiselna?
1. Za 1 tono papirja je potrebno uničiti 17 dreves.
2. Eno drevo prečisti 25 kg zraka (eno sobo) v enem letu.
3. Ena tona recikliranega papirja porabi 64% manj energije, 50 % manj vode, za 74 % zniža izpust nevarnih snovi v zrak, reši 17 dreves ter ustvari 5 krat toliko delovnih mest kot 1 tona papirja narejena iz posekanega lesa.