Rolanje

Učenci 1. č razreda so utrjevali znanje rolanja na šolskem igrišču.

Priprave – opremili so se s ščitniki, čelado in rolarji.

Ogrevanje.

Naučili smo se pravilno pasti.

Kdo se boji črnega moža?

Spretnostni poligon.