Seznami potrebščin in poletno branje

Spoštovani starši,

na šolski spletni strani so objavljeni seznami učbenikov, samostojnih delovnih zvezkov in delovnih zvezkov ter potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu 2021/22.

Ob tem naj vas spomnimo, da imajo nekatere založbe/knjigarne možnost naročanja tudi preko spleta.

Opozorili bi vas tudi na pomen branja tudi med počitnicami.

Branje omogoča uspešnejše delo, kakovost življenja se poviša. Žal v zadnjih letih v šolah opažamo, da vse manj učencev razvija sposobnosti za razvoj poslušanja, branja in pisanja. Opažamo tudi, da veliko učencev ne razvije bralnih veščin in ne bere dovolj dobro,  da bi ob branju uživali. Posledično zato ne razvijejo pozitivnega odnosa do branja. Branje pa je še vedno eden od ključnih dejavnikov, ki zelo pomembno vpliva na učno uspešnost posameznika. Ker največji upad branja opažamo med učenci v drugem triletju (4., 5. 6. razred), smo za njih pripravili poseben Poletni bralni izziv 2021. Pri tem so dobili navodila, naj izberejo najmanj 10 izzivov, naj se z izzivi spopadajo, naj si sami izberejo izzive in naj se o izvajanju pogovorijo s starši ter določene izvedejo izključno ob prisotnosti staršev. K izvajanju bralnega izziva pa so seveda vabljeni tudi vsi drugi.

Nikoli ni prepozno, da bi začeli aktivno brati. Počitnice so zato zelo primeren čas. Pomembno je, da začnemo z izbiro nekoliko lažje literature, kasneje pa našo izbiro nadgrajujemo z različnimi žanri in zahtevnostjo. Najbolj pomembno pa je, da pri branju uživamo. Zato izbirajte gradivo, ki je všeč vam in vam je blizu.

Ker je šolska knjižnica med počitnicami zaprta, vas vabimo k obiskovanju Občinske knjižnice Jesenice: https://www.knjiznica-jesenice.si/ . Le-ta nudi brezplačen vpis za otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Otroci morajo na vpis priti s starši, kasneje lahko knjižnico obiskujejo sami. Knjižnica med počitnicami organizira tudi razne dejavnosti, kot npr.: Poletne počitniške dejavnosti, Poletavci: https://www.knjiznica-jesenice.si/dejavnosti-za-otroke/pocitniske-vragolije/ .

Želimo vam veliko užitkov ob branju.

Veliko malih stvari obstaja, ki povzročajo, da tvoj svet raste, ljubezen do knjig je ena najboljših. (neznan avtor)

Katja Svetlin Piščanec, šolska knjižničarka