Skupaj pod dežnikom

Z našimi prvošolci smo sodelovali pri projektu Skupaj pod dežnikom.

Cilji našega projekta:

  • Sprejemanje drugačnosti,
  • spodbujanje strpnosti otrok,
  • iskanje skupnih točk, pomoč.

Z učenci smo se po skupinah veliko pogovarjali o tem, kje smo doma. Veliko je takih, ki so se pred kratkim priselili in doma ne govorijo slovensko. Ugotovili smo, da kljub temu razumemo drug drugega. Zelo zanimiva je tudi pantomima, ki nima jezikovnih preprek in združuje različno govoreče.

 

Naučili smo se tudi nekaj tujih plesov. Po skupinah smo izdelovali razne igrače in ugotovili, da vsak sam tega nikakor ne bi zmogel.

 

Skupaj pa smo se naučili tudi nekaj novih besed.

Besedilo in slike: Anica Mertelj Zgonc, Lucija Opalk, Tilen Vovk