Skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe

Naša šola se je vključila v Skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe.

 

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) je prva tovrstna povezava osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu in na tako izredno pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO MAB) Skupnost šol vključuje 38 osnovnih šol. Povezuje več kot 7.000 osnovnošolcev ter ravnateljev in učiteljev v skrbi za Triglavski narodni park in njegovo vplivno območje. (https://www.tnp.si/sl/spoznajte/skupnost-sol/)

Več informacij: https://www.tnp.si/sl/spoznajte/skupnost-sol/