Šolska skupnost učencev

Učenci enega oddelka sestavljajo t. i. oddelčno skupnost. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo različne teme in oblikujejo mnenja, pobude in predloge za kakovostnejše delovanje šole. Predstavniki posameznih razredov se večkrat letno srečujejo na sestankih in se tako povezujejo v skupnost učencev šole.