ŠOLANJE NA DALJAVO

Zaradi močno poslabšane epidemiološke slike v državi se je vlada odločila, da se bodo v naslednjem tednu, od 19. do 23. oktobra, učenci od 6. do 9. razreda šolali na daljavo. Ta neobičajen način pouka smo spoznali že spomladi zato verjamemo, da smo nanj zdaj že vsi bolje pripravljeni. Učno gradivo bo učencem dostopno na šolski spletni strani pod zavihkom POUK NA DALJAVO. Pouk bo potekal po urniku, vključno z razrednimi urami, izbirnimi predmeti ter dopolnilnim in dodatnim poukom.

Učenci bodo vstopali tudi v Arnesove spletne učilnice in vanje oddajali zahtevano gradivo (npr. domače naloge). Komunikacija z učitelji bo potekala preko videokonference Zoom, spletnih učilnic in Arnesove spletne pošte (vsi učenci so vpisani v učilnice in imajo Arnesovo el. pošto).

Želimo si, da bi se učenci zavedali, da je pouk na daljavo le drugačna oblika dela, ki se prične zjutraj in traja celo dopoldne. Naprošamo vas, da nas pri tem podprete in otroka spodbudite k odgovornemu delu. Skupaj lahko tudi na tak način dosežemo lepe učne rezultate.

Učenci od 1. do 5. razreda se bodo  šolali v šolskih prostorih, še naprej se bodo lahko vključevali v vse oblike šolskega dela (pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk).  Zaradi odsotnosti starejših otrok smo spremenili vozni red šolskih avtobusov saj so nekateri prevozi postali nepotrebni. Več si lahko preberete v priponki.

Učenkam, učencem, učiteljicam in učiteljem želimo uspešno delo na daljavo.

Vodstvo šole.

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN KOMBIJA

RELACIJAODHODOPOMBE
Hrušica – šola7.55Vsak dan 1 avtobus, vozi po stari cesti ob 7.48 odpelje izpred Bolnice Jesenice.
Hrušica – šola7.05Vozi vsak torek in četrtek.
   
Šola – Hrušica12.05Vozi po stari cesti.
Šola – Hrušica13.15Vozi po stari cesti.
Šola – Hrušica14.05Vozi po stari cesti.
   
Planina pod Golico – šola7.00Kombi/avtobus vozi vsak torek.
Planina pod Golico – šola7.00Kombi vozi vsak četrtek.
Planina pod Golico – šola7.55Vozi vsak dan.
   
Šola – Planina pod Golico13.15Vozi vsak dan.
Šola – Planina pod Golico14.25Vozi vsak dan.
   
Plavški Rovt -šola7.14Vsak torek in četrtek.
Plavški Rovt -šola7.55Vsak ponedeljek, sredo in petek.
Šola – Plavški Rovt13.15Vozi vsak dan.