Subvencionirana prehrana

Pred šolskim letom 2014/2015 staršem NI potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v VELJAVNI ODLOČBI O OTROŠKEM DODATKU ali državni štipendiji.

Če na dan 1.9.2014 družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku….

Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2014 ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali, je najbolje, da starši avgusta vložijo vlogo za otroški dodatek /državno štipendijo.  V  primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek ali državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane,  mora v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno vlogo za subvencije malice in kosila pri pristojnem centru za socialno delo.

 

Dodaj odgovor