TRAJNA MOBILNOST

PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST V OSNOVNIH ŠOLAH
Sodelujemo v projektu Slovenske platforme za trajnostno mobilnost.
Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse. Projekt spodbuja uporabo trajnostnih potovalnih načinov, kot so hoja, kolesarjenje in javni potniški promet.
Na naši šoli je v projekt vključenih 21 oddelkov, 485 otrok. Skupaj se bomo zavzemali, da bomo v šolo prihajali peš oz. učenci iz Hrušice, Planine pod Golico in Prihodov z javnim potniški prometom. Učenci in strokovni delavci šole se bomo trudili, da bi skupaj s starši zmanjšali promet pred šolo.
Več informacij lahko najdete na spletni strani: http://sptm.si