Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine za šolsko leto 2020/21

UČBENIŠKI SKLAD – OBVESTILO STARŠEM

Učenci Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice si v šolskem letu 2020/2021 izposodijo učbeniška gradiva iz učbeniškega sklada brezplačno. Seznami vsega gradiva za posamezen razred so na koncu prispevka.

Prvošolci in drugošolci dobijo VSA učbeniška gradiva v šoli brezplačno. Gradiva jim bodo razdelile razredničarke prvi šolski dan.
Od tretjega do devetega razreda starši kupite sami samostojne delovne zvezke, delovne zvezke, zvezke in ostale šolske potrebščine.

Seznam potrebščin po razredih:
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Vsem učencem želimo prijetne počitnice in uspešen začetek novega šolskega leta.

Jesenice, dne 10. 06. 2020

Za učbeniški sklad:
Marija Burnik