Učilnica na prostem

Učenci gozdnega razreda 2.č se najraje učijo v gozdni učilnici.

Kadar ne odidejo v gozd, imajo pouk tudi na šolskem igrišču. Pred kratkim so ustvarjali varuhe dreves.

Med raziskovanje travnika so našli tudi vrtnega in gozdnega polža.

Hoja po čutni poti.

Določevalni ključi, lupe in raziskovalni lončki so vedno aktualni.

Iskanje in spoznavanje travniških rastlin.

Gradnja gozdne hišice.

Čez drn in strn.