Varna pot v šolo

Včeraj sta bila vzpostavljena začasna prehoda za pešce na Titovi in občinski Tavčarjevi cesti. Na priloženi sliki je prikazan  potek začasnih šolskih poti.
Prehod za pešce na Titovicesti ima vzpostavljeno tudi vertikalno prometno signalizacijo z utripajočo lučjo, prehod na Tavčarjevi je vzpostavljen pod javno razsvetljavo in je dobro viden tudi ponoči.
Prehoda za pešce bosta, po ukinitvi prehoda “pri Metuljčku”,  v času pouka označena s triopani “šolska pot”, za kar bodo poskrbeli občinski redarji. Prav tako bomo v prvih dneh zagotovili prisotnost vsaj enega občinskega redarja ob prihodu in odhodu otrok v/iz šole.

Otroke in starše opozarjamo na varnost in previdnost ter na upoštevanje prometne signalizacije.