VPOGLED V DOSEŽKE NPZ 6. RAZRED

S pomočjo kode, ki  so jo učenci prejeli ob opravljanju NPZ, boste učenci in starši  šestošolcev lahko od 6. 6.  do 8. 6.   dostopali do ovrednotenih preizkusov znanja na elektronski način na spletni strani: http://npz.ric.si

V teh dneh so možne poizvedbe učencev in staršev o morebitnih napakah pri vrednotenju nalog. Te sporočite ravnateljici šole, ki bo izvedla poizvedbo  o veljavnosti odgovora na Republiškem izpitnem centru.

Starši šestošolcev  lahko vpogled v ovrednotene naloge NPZ opravite tudi v šoli. Vpogled bo možen za matematiko z gospo  Gotlib, za angleški jezik z gospo Willewaldt ter  za slovenski jezik z gospo Škedelj  6. 6.  2017 od 13.00 do 14.00. ure v zbornici šole (ob predhodni prijavi k ogledu, ki jo lahko opravite na tel. številko 04 5833 250 na dan vpogleda do 10.00). Učenci boste vpogled v ovrednotene naloge lahko opravili v šoli 7. in 8. junija med poukom matematike, slovenskega in angleškega jezika.