VPOGLED V DOSEŽKE NPZ

S pomočjo kode, ki  so jo učenci prejeli ob opravljanju NPZ, boste učenci in starši  devetošolcev lahko od 30. 5.  do 1. 6.   dostopali do ovrednotenih preizkusov znanja na elektronski način na spletni strani: http://npz.ric.si

V teh dneh so možne poizvedbe učencev in staršev o morebitnih napakah pri vrednotenju nalog. Te sporočite ravnateljici šole, ki bo izvedla poizvedbo  o veljavnosti odgovora na Republiškem izpitnem centru.

Starši devetošolcev  lahko vpogled v ovrednotene naloge NPZ opravite tudi v šoli. Vpogled bo možen za matematiko z gospo  Kamenščak  30. 5. 2017, za geografijo z gospo Pirih  31. 5. 2017 ter  za slovenski jezik z gospo Noč  1. 6.  2017 od 13.00 do 14.00. ure v zbornici šole (ob predhodni prijavi k ogledu, ki jo lahko opravite na tel. številko 04 5833 250 na dan vpogleda do 10.00).